PERBEDA’AN ANTARA Hyang Widhi atau Tuhan/Allah atau Gusti Ingkang Moho suci Dan Romo Serta Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono:

PERBEDA’AN ANTARA Hyang Widhi atau Tuhan/Allah atau Gusti Ingkang Moho suci Dan Romo Serta Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono: 
(Wejangan Tanpa Tedeng Aling-Aling).
Oleh: Wong Edan Bagu
Putera Rama Jayadewata Tanah Pasundan
Jawa Dwipa. Hari Kamis Pon. Tgl 9 Maret 2017
Jika ada yang menanyakan di mana rumah Tuhan/Allah, maka jawabnya tidaklah sukar. Tuhan/Allah, berada pada Dzat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia Hidup.

Ingat...!!!
Di dalam tubuh manusia hidup, bukan mayat hidup, artinya, Tuhan/Allah berada di dalam tubuh setiap manusia yang sudah berhasil mengenal hidup-nya (guru sejati-nya), walau begitu, hanya orang yang terpilih saja, yang bisa melihatnya, maksudnya, walau sudah mengenal hidup/guru sejati, belum tentu bisa melihat Tuhan/Allah, kecuali jika Tuhan/Allah itu sendiri menghendaki untuk bisa di lihat. Itulah intisaripati puncaknya Wahyu Panca Ghaib, yang berlandaskan mistik teologi kemanunggalan yang sempurna, ini hanya dapat diungkap atau diketahui, kalau Wahyu Panca Ghaib-nya di ibadahkan/praktekan dengan menggunakan Wahyu Panca Laku, kalau tidak, mana mungkin.

Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa, Maha Besar, lagi pula memiliki dua puluh sifat, kuasa atas segala kehendak-Nya. Dialah Maha Kuasa, pangkal mula segala ilmu, Maha Mulia, Maha Indah, Maha Sempurna, Maha Kuasa, Rupa warna-nya tanpa cacat, seperti hamba-Nya. Di dalam raga manusia, ia tiada tampak. Ia sangat sakti mandraguna, menguasai segala yang terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta, Ngindraloka.

Hyang Widhi atau Tuhan/Allah atau Gusti Ingkang Moho suci, adalah wujud yang tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri, sifat-sifatnya mempunyai wujud, seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan, karena asal diri pribadi.

Sir Toso Wijaya alias Jaka Tolos atau siapapun Anda yang mengibadhakan/Mempraktekan Wahyu Panca Ghaib dengan menggunakan Wahyu Panca Laku, mengetahui benar, di mana kemusnahan anta ya mulya, yaitu Dzat yang melanggengkan budi, berdasarkan Sabda Romo, ialah Sabda yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah, tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syari’at, tarekat, hakekat, ma’rifat dan tasyawuf serta bla,,, bla,,, bla,,, lainnya, musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Toso Wijaya alias Jaka Tolos di istana Dat sifat-nya yang sejati. Terima Kasih Romo…

Damai... Damai... Damai Selalu Tenteram. Sembah nuwun,,, Ngaturaken Sugeng Rahayu, lir Ing Sambikolo. Amanggih Yuwono.. Mugi pinayungan Mring Ingkang Maha Agung. Mugi kerso Paring Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet.. BERKAH SELALU. Untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama Para Sedulur, khususnya Para Kadhang Konto dan Kanti Anom Didikan saya. yang senantiasa di Restui Hyang Maha Suci Hidup....._/\_..... Aaamiin... Terima Kasih. Terima Kasih. Terima Kasih *
Ttd: Wong Edan Bagu
Putera Rama Jayadewata Tanah Pasundan
Telephon; 0819-4610-8666.
SMS/WhatsApp/Line; 0858-6179-9966.
BBM; D38851E6”
http://putraramasejati.wordpress.com
http://webdjakatolos.blogspot.com